Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Zvony, zvonky a zvonečky – charitativní akce čtvrtých tříd

   V letošním roce se žáci čtvrtých ročníků společně se svými rodinami opět zapojili do tvůrčí soutěže, tentokráte na téma: Zvony, zvonky a zvonečky. Způsob zhotovení byl zcela ponechán na jednotlivých rodinách. A čtvrťáci se začali snažit, letos o to více, že se rozhodli dražbou zvonků přispět na charitu. Žáci postupně přinášeli do školy zvony z perníku, látky, keramiky, papíru, skla, přírodnin…….. Ke konci soutěže zdobilo vstupní prostor pavilonu C přes padesát krásných výrobků. Pak již nastala nelehká práce poroty složené z pedagogů a správních zaměstnanců školy vybrat nejzajímavější práce. Vítězem se stali všichni žáci, přesto porota vyhlásila 14 nejzajímavějších zvonů.

Vyhlášení vítězů proběhlo stejně jako v uplynulých letech v hudebním klubu El Paso, kde nás však čekala poprvé dražební akce vybraných zvonků. Do dražby se kromě rodičů také zapojili i žáci obou tříd a vydražili si zvony svých třídních učitelek. Program večera pak zpříjemnilo vystoupení některých tatínků a dcer, kteří společně zazpívali píseň Zvonky štěstí, za což sklidili velký potlesk všech přítomných.

Poděkování patří všem rodinám, které předvedly úžasné nápady a též se zapojily do dražební akce, skupině maminek, které celou dražbu připravily, panu Mayerovi za vedení dražby, panu ing. Rabiňákovi, který se opět ujal role diskžokeje, panu Dvořákovi za propůjčení sálu v hudebním klubu a maminkám za uspořádání výborného rautu.

Obě třídy si vybranou peněžní částku rozdělily rovným dílem. Žáci třídy 4.A se rozhodli přispět na útulek zvířátek, což osobně učiní během měsíce ledna. Žáci třídy 4.B se stali Ježíškem a prostřednictvím charitativní organizace zaplatili pobyt u moře 12-ti leté dívce, která před dvěma roky absolvovala náročnou operaci mozku, ale bohužel jí stále přetrvávají zdravotní problémy. Ať se Ti Renátko u moře líbí!!!!

Třídní učitelky čtvrtých ročníků.

 

 

 

 

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus